Friluftsundersøkelse 2019 (NTNU) trenger deltagere!

Ønsker du å delta i en spørreundersøkelse som tar for seg dine erfaringer og opplevelser med deltakelse i aktiviteter tilknyttet friluftsliv?

Student Siri Espe tar en mastergrad i Funksjonshemming og samfunn ved NTNU. Hun skriver om friluftsliv for voksne med fysiske funksjonsnedsettelser eller sansetap.  Gjennom spørreundersøkelsen ønsker hun å kartlegge deltakelsen i friluftsliv, samt å se på hvilke faktorer som kan bidra til økt deltakelse i friluftsliv for personer med fysiske funksjonsnedsettelser eller sansetap.

Spørreundersøkelsen er anonym, og det tar ca. 15 minutter å besvare den.

Link til undersøkelsen:

https://kvass.svt.ntnu.no/TakeSurvey.aspx?SurveyID=74M2l531