Språkrådets direktør Åse Wetås om tegnspråk i Torp i NRK

Språkdirektør i språkrådet Åse Wetås ble igår kveld intervjuet av NRKs Ole Torp og hun nevnte at Tegnspråk bør ha forankring i språkloven. Se utdraget av intervjuet her:

OT = Ole Torp
ÅW = Åse Wetås

OT: Mitt spørsmål til deg er: Har du maktmidler nok til å gjøre språket motstandskraftig og levende i fortsettelsen?
ÅW: Vi har jo noen maktmidler, men det er klart at når vi ser at det blir gjort så mange valg som svekker virkningen av den norske språkpolitikken, da ønsker vi oss noe mer, da ønsker vi oss noen mer kraftfulle virkemidler, og nå er det jo ett på trappene. Nå jobber kulturdepartementet med en ny språklov, og det vil være et viktig bidrag til å styrke både norsk og norsk tegnspråk, og de nasjonale minoritetsspråkene våre.
OT: Vi har vært i kontakt med kulturdepartementet om det nye språkfremlegget som de tror kommer om et drøyt år. Hvilke spesielle ønsker har du der? Eller, hvilket krav har du til den loven?
ÅW: Det som er viktig er jo at vi får en lov som stadfester at norsk er det fellesspråket det skal være i det norske samfunnet.
OT: Er ikke det relativt opplagt?
ÅW: Det er relativt opplagt, men i motsetning til nabolandene våre har vi altså ikke en språklov der det eksplisitt er nedfelt, og det er kanskje enda viktigere å sikre at norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene og blir omtalt i lov, for de språkene trenger det vernet de kan få.

Vi er glad for at tegnspråk blir nevnt og løftet fram i debatten. Nå må vi ta det skrittet og få kulturarven vår i en språklov!

Se hele intervjuet her (er tekstet): https://tv.nrk.no/serie/torp/2019/NNFA52011619/avspiller