Møte med CI-enheten Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus

Oslo Døveforening, Språkrådet og NDF møtte CI-enheten på Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus fredag 18. januar. Det var et konstruktivt møte, og vi ble enige om å samarbeide mer framover. Det er viktig at foreldrene får informasjon om tegnspråk tidlig slik at barna blir flerspråklig så tidlig som mulig.