Vlog fra generalsekretær - januar

Kjære tegnspråkmiljøet.

Litt sent, men godt nytt år. Håper alle har fin start på det nye året. Jeg gir dere kort oppdatering på hva som har skjedd de siste ukene. Vi kan oppsummere det til fire punkter:

  1. Norges Døveforbund har invitert til et fellesmøte med flere funksjonshemmede organisasjoner og Stiftelsen Signo. Målet var å lufte muligheten for å se behovet for eget tilbud innen sansetapområdet føre nye anbudsrunder fra NAV blir satt i gang. Det kom frem både hva behovet de har avdekket til våre målgrupper og det geografiske aspektet. Alle var enige om å få sendt ef felles brev til direktoratet for å belyse vår bekymring rundt anbudsrundene som NAV praktiserer.
  2. NDF, Oslo Døveforening og Språkrådet har vært på Rikshospitalet i et møte med CI-teamet der. Det var et konstruktivt møte, og vi er enige om å samarbeide mer framover. Det er viktig at foreldrene får informasjon om tegnspråk tidlig slik at barna blir flerspråklig så tidlig som mulig.
  3. I mange år har NDF prøvd å få til en statistikk over døve/hørselshemmedes arbeidsvilkår. Det for å gjøre interessepolitisk arbeidet vårt lettere i forhold til myndighetene og andre beslutningstakere. Nå har vi endelig fått til en avtale om en slik undersøkelse. Vi samarbeider med Signo og analysefirmaet B2S om å få det til. Vi er nå på skissefase og det er usikkert når undersøkelsen sendes ut, men blir i hvert fall i løpet av 2019.
  4. NDF, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, Lshdbog Foreningen Norges døvblinde (FNDB) hatt møte med Arbeids- og sosialdepartementet med statsråd Anniken Hauglie og staben som jobber med tolkesaken hos dem. Med på møtet var også Hjelpemidler og Tilrettelegging.
     

Brukerorganisasjonene er enige om at vi enes om en tolketjeneste med egen ledelse (med egen økonomi– og rapportsansvar) og med ansvar for tre fagområder: Tolk/ledsager, skrivetolk og tegnspråktolk. Det var rød tråd gjennom vårt møte dem. HoT kom med sin presentasjon, men diskuterte bare tjenesteflikk på eksisterende ordning. Det var ikke snakk om egen ordning. Da markerte vi fra brukerorganisasjonene ettertrykkelig for statsråden, at NAVs virkelighetsforståelse er langt fra alle andres. Vi jobber med saken videre og vil oppdatere dere underveis. I de siste ukene har Tolkeforbundet lagt ut leserinnlegg etter leserinnlegg om tolkeproblemet på dagsavisen. Det er noe som vi i Norges Døveforbund setter veldig stor pris på.

Hvis du har prosjektide, men mangler penger – du kan søke til ExtraStiftelsen. Ta kontakt med vår prosjektkoordinator Arash Bagharzadeh på arash@doveforbundet.no for å vite mer.

Siden 1.januar har 8 personer valgt NDF til å gi sine bursdagsgaver. Det har gitt oss til sammen 22.000 kroner. Det rører oss veldig og hjelper oss til å fremme døve/hørselshemmede og tegnspråk. Tusen takk til alle dere åtte!

Ha fortsatt en fin helg!