Uheldig endring av opptakskrav til praktisk pedagogisk utdanning

Kunnskapsdepartementet vedtok 19. desember 2018 å endre forskrift om rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning § 6, FOR-2018-12-19-2149.

Norges Døveforbund reagerer på denne endringen siden konsekvensen er at mange døve og hørselshemmede i praksis blir ekskludert fra å kunne søke seg inn på praktisk pedagogisk utdanning.
Vi har sendt brev til Kunnskapsdepartementet og bedt om at dette blir tatt opp til ny vurdering.