Brev til henholdsvis Klima- og Miljødepartementet og Kulturdepartementet

Vi på administrasjonen ønsker å dele en kort, men viktig beskjed med våre medlemmer. Nylig sendte vi to brev til henholdsvis Klima- og Miljødepartementet og Kulturdepartementet. Anledningen gjelder regjeringens forespørsel om innspill til arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken, og som Klima- og Miljødepartementet har påtatt seg ansvaret med å følge opp. Sistnevnte fikk et brev fra NDF der vi ber om at tre viktige tegnspråkrelaterte saker blir prioritert i kulturminnepolitikken: 1) Norsk tegnspråk som del av UNESCO´s Intangible Cultural Heritage Foundation (immaterielle kulturarv), 2) Døves Kulturdager og, 3) «Rødbygget» i Trondheim. Det andre brevet ble sendt til kulturminister Trine Skei Grande, med en konkret forespørsel om å nominere norsk tegnspråk til UNESCO´s Intangible Cultural Heritage Foundation, ettersom støtte fra statsråd er et av FN´s krav for at nomineringen skal gå igjennom.

Vi venter spent på resultatet, og skal holde dere oppdatert på veien!

Begge brevene ligger vedlagt som PDF-filer.