Ny kommunikasjonsrådgiver i NDF

Linda Kvaksrud Hansen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver med virkning fra 1. april 2019. Hun er døv, og har relevant utdannelse til yrket som kommunikasjonsrådgiver. Linda har over 10 års arbeidserfaring i mediebyrå og markedsføringsselskap. Fra og med 1. april overtar hun som redaktør for Døves Tidsskrift. Februar- og aprilnummeret vil bli gjort fra forbundets kontor.