Møte i Barne- og likestillingsdept sammen med FFO om CRPD

I dag har vi vært på Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), sammen med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Vi er en av FFOs 140 organisasjoner. I dag snakket vi om FNs konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD. Denne FN konvensjonen ble ratifisert i 2013, og det vurderes nå hvordan Norge ligger an siden ratifiseringen. Dette er en jobb som vil pågå en god stund framover. Til mars skal NDF til Geneve sammen med FFO for å se hvordan vi ligger an i forhold til de andre landene i verden