Møte med ASD om TPA-ordningen

NDF sammen med ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter) hadde i dag et møte med Arbeids- og sosialdepartementet om regelverket rundt TPA-ordningen (Tolk på arbeidsplass). Vi diskuterte mulighetene for å innlemme døve og hørselshemmede som er i varig tilrettelagt arbeid inn i TPA-ordningen. ASD satte pris på at problemstillingen kom på dagsorden og viste stor vilje til å høre på våre argumenter og ha en god dialog rundt dette. Vi i samarbeid med ASVL følger opp møtet med dokumentasjon som skal legges til grunn for det videre arbeidet med dette.