Foreløpig retteliste jubileumsboka

Foreløpige rettelser til Jubileumsboka NDF 100 år, 1918-2018.
 
Her følger rettelser til faktafeil i boka. Forfatteren understreker at alle feil er bare mitt ansvar. Jeg beklager feilene overfor de personene feilene har rammet og for leserne av boka. Likevel: Feilene bør ikke ha betydning for helheten av det som fortelles i boka. Jeg takker for mange tilbakemeldinger, der alle har vært like velkommen og der rosende ord har varmet. De deler jeg ikke minst med Rune Anda som har jobbet med bildene og layout i boka. 
 
Feilene vil bli rettet ved trykking av andre opplag av boken 
 
Bergen, august 2018 Helge Herland 
 
Se vedlagte fil for rettelsene.
 

 
 

VedleggStørrelse
retteliste_til_boka_14.mars2019.pdf117.67 KB