Møte med Eldre- og Folkehelseministeren

14.mars hadde NDF et møte med Eldre -og Folkehelseminister Åse Michaelsen.
Dette var et oppfølgingsmøte fra i fjor. Vi trakk frem atter en gang hvor viktig det er med retten til å velge sykehjem ( selvbestemmelse) og et nasjonalt og statlig sykehjems tilbud.
Det har blitt skrevet en ny Stortingsmelding, St. 15 (2017–2018) Leve hele livet, som er en kvalitetsreform for eldre.
Sjekk linken: https://www.regjeringen.no/…/…/stm201720180015000dddpdfs.pdf

Dokumentet er en slags verktøykasse for alle våre kommuner. Men det blir vanskelig for kommunene å jobbe i tråd med dokumentet da hverken døve eller tegnspråk eller hørselshemmede er nevnt.
Vi er en del av mangfoldet.  Videre dialog på veien frem til vårt mål, blir nå blant annet Helsedirektoratet.


«Ingenting om oss- uten oss!»