Ingen penger til døve/hørselshemmede barn, men hundrevis av millioner kroner går til navnebytte fra NSB til Vy