NDF tilstede da Norge ble grillet av FN

Elisabeth F. Holte og Petter Noddeland fra NDF er nå i Genève som en del av FFO. Norge er til høring om Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD-konvensjon. Dere kan se hele høringen her: http://webtv.un.org/live/watch/consideration-of-norway-455th-meeting-21st-session-committee-on-rights-of-persons-with-disabilities/6017856752001/?term&fbclid=IwAR1bEW6H9Cr9pkfIukrC03Vh5qgU7xHXeqa6wgzhmnKXZPZj9AjiiKYdhc4

 

Filmen viser Petter forteller litt om turen:

Hei! Jeg og Elisabeth F. Holte fra NDF er nå i Genève, Sveits hos FN. Norge som en stat er til høring om CRPD-konvensjon. Norge har ratifisert i 2013 og nå er det høring om hvordan ståsted til Norge er. FN har en egen komite som stiller spørsmål til norske staten. FNs komité består av personer fra ulike land med funksjonshemmede eller ekspert på funksjonshemmede. Vi – sammen med FFO- har gitt innspill til hvordan de kan stille spørsmål til Norge. Den norske staten mener at CRPD har en allerede god forankring i norske loven og godt anerkjent. Det er vi uenig i. Så vi har en del å jobbe med framover.