Marshilsen

Kjære tegnspråkmiljøet

15.mars var søknadsfristen til ExtraStiftelsen. Vi sendte inn 35 søknader på ulike prosjekter som løfter fram døve/hørselshemmede og tegnspråk. Jeg vil rose prosjektkoordinator Arash som har vært svært flink med å få dem inn. Regnskapstallene har talt - 2018 ble et rekordår for prosjektmidler fra ExtraStiftelsen! Vi fikk inn nesten 9 millioner til ulike prosjekter, noe vi er veldig stolte av.

Vi har hatt møte med Kulturdepartementet om ny språklov, og går det som vi forventer, blir det ny språklov med en meldingdel om ett år! Hurra! Vi har veldig bra dialog med Kulturdepartementet om dette der vi kommer med innspill om ulike forhold som er viktig for tegnspråk.

Vi hadde møte med eldreminister Åse Michaelsen om ensomme døve på sykehjem rundt omkring i landet 14.mars. Det er andre gang vi har hatt møte med henne. Den første gangen brukte vi mye tid på å forklare problemene. Denne gangen snakket vi om ulike løsninger. Eldreministeren ser poenget vårt og ønsker også lovendring så kommunene ikke kan nekte en beboer å flytte til et tegnspråklig sykehjem. Hun ber om konkrete eksempeler som hun kan ta med videre til regjeringen. Kan dere hjelpe oss med å få konkrete eksempler?

Vi er aktive med lobbyarbeid for å få gjennomslag for #Tegnspråkløftet. Vi har hatt møte med statssekretæren i Kunnskapsdepartementet (Norge) og jeg har skrevet en kronikk i Dagsavisen om det, se link i kommentarfeltet. Hvis vi får gjennomslag for dette, vil det løfte hele tegnspråkmiljøet. Vi prøver å få en gjennomgang nå som det er budsjettforhandlinger.

Vi jobber også sammen med andre brukerorganisasjoner for å lage et organisasjonskart for hvordan vi mener en tolketjeneste bør være. I dette arbeidet blir også Tolkeforbundet involvert. 
Snart skal vi overlevere dette til statsråd Anniken Hauglie.

God helg.