Norge ble grillet av FN om CRPD

25-26 mars var Norge på høring hos FN i Geneve. Norge var på høring om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, også kalt for CRPD. Norge ble skikkelig grillet av FN-komiteen på flere områder, men hovedsakelig på grunn av mangel på implantering av CRPD i norske loven. NDF sendte to representanter til Geneve, Petter Noddeland (generalsekretær) og Elisabeth F. Holte (ansvarlig for universell utforming).

Dere kan se hele høring her: 

Del 1 (fra 25.mars) http://webtv.un.org/search/consideration-of-norway-455th-meeting-21st-session-committee-on-rights-of-persons-with-disabilities/6017856752001/?term=norway

Del 2 (fra 26.mars) http://webtv.un.org/search/consideration-of-norway-contd-456th-meeting-21st-session-committee-on-rights-of-persons-with-disabilities/6018105055001/?term=norway