NDFs 41 Landsmøte

NDFs 41 landsmøte skal skje 30. mai - 2. juni 2019 og holdes på Scandic Hell Hotell i Trondheim, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal. 

Landsmøtets slagord er ”Hele mennesket”. Dere kan melde dere på her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0uIr-j52QAQc3lPnia8lRMjhpe8Y6ptr6a2awKrA_sGFvHA/viewform?fbzx=8039289745617169701 (obs! Representanter skal melde seg på via en annen link som fås gjennom lokallagene) 

Påmeldingsfrist er 23.april.

Forløpige program er 

Fredag 31. Mai
Kl 11.00: Åpning av NDFs 41.landsmøte
Kl 11.30: NDFU holder landsmøteskole
Kl 12.30: Godkjenning av fullmakter, valg på 1. og 2. møteleer, valg på protokollkomite, valg på tellekorps, godkjenning av dagsorden og saksliste. 
Kl 13.00: Lunsj
Kl 16.00: forbundsstyrets årsmelding for 3 år
Kl 15.00: Pause 
Kl 16.00: Forbundets regnskap for 3 år
Kl 17.00: Aktivtet, svømming

Lørdag 1.juni
Kl 09.00: Handlingsplan
Kl 10.30: Pause 
Kl 10.50: Handlingsplan, fort
Kl 13.00: Lunsj
Kl 14.00: Innkomne lovforslag
Kl. 15.00: Pause
Kl 15.20: Innkomne lovforslag
Kl 16.00: Andre innkomne forslag
Kl 17.45: Avslutning fro dagen
Kl. 19.00: Middag

Søndag 2.juni
Kl. 09.00: Fastsettelse av medlemskontingent
Kl. 10.30: Pause
Kl 10.50: Valg
Kl 13.00: Lunsj
Kl 14:00: Valg, fortsetter
Kl 15.00: Pause
Kl 15.15: Orienteringer fra forbundet
Kl. 16.00: Avslutning for dagen