Innspill til ny Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Kunnskapsdepartementet jobber med en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. NDF har sendt innspill til meldingen på syv sider. Vår generalsekretær Petter Noddeland har laget en oppsummeringvideo på tegnspråk om hva vårt innspill inneholder. 

I dokumentet er det også et sammendrag på norsk som oppsummerer hva innspillet inneholder.

PDF: "Innspill til ny Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap".