Innspill til stortingsmelding

Hei. Vi er på Nasjonalt Tegnspråknettverk. Språkrådet er koordinator og avtaler en rullering av ansvaret for samlingene hvert år, sammen med aktører fra tegnspråkmiljøet. I år samarbeider Språkrådet med Døve Kirken. I år jobber vi med innspill til stortingsmelding om språk til regjeringen som skal komme neste år.

Vi har diskutert, og kommet med flere innspill til stortingsmeldingen. Innspill til stortingsmeldingen må leveres snart, senest 15. mai. Alle dere er hjertelig velkommen til å komme med innspill til stortingsmeldingen, både fra døveforeninger, organisasjoner eller som privatperson. Klikk på lenken nedenfor under denne meldingen for å legge inn innspill til stortingsmeldingen.

Innspill til stortingsmelding