Innspill til språkmeldingen

Hei alle sammen!

Vi i Norges Døveforbund og Hørselshemmedes barns  organisasjon – Hhbo ­– har sammen skrevet et innspill til regjeringen, altså Kulturdepartementet. Dette gjelder stortingsmeldingen om språk. Til neste år skal det lanseres ny språklov som henger sammen med stortingsmeldingen. Vi har med dette skrevet innspill til stortingsmeldingen. Vi har skrevet ned forskjellige punkter med forslag til satsingsområder som kan gjennomføres for å heve tegnspråket. Vi har 4 fokusområder hvor hver av disse områdene har forskjellige satsingsforslag:

  1. Tilgang til språk, at barn og eldre har tilgang til tegnspråkarenaer, og kan treffes og snakke sitt språk som er tegnspråk.
     
  2. Rett til å utvikle og bruke norsk tegnspråk som morsmål og førstespråk. Det betyr at vi kan utvikle og bruke tegnspråk.
     
  3. Ha tilgang til førstespråk på tegnspråkarena. Det betyr at folk kan samles og snakke sammen på tegnspråk, og møte andre tegnspråkbrukere slik at man kan utvikle bruken av tegnspråket.
     
  4. Ombudsfunksjon for tegnspråk. Det finnes ombudsfunksjon for bokmål og nynorsk. Ombudsfunsjon betyr at hvis det oppstår en uheldig situasjon eller når noen bryter regler, så kan man gi beskjed til vedkommende eller organisasjon/bedrift. Det er nødvendig for å ivareta og ha kontroll på tegnspråket i seg selv.

PDF: Innspill til stortingsmelding om språk