Landsmøte i Trondheim

Klikk deg inn her på Norges Døveforbund sin Facebook side for å se LIVE sending fra landsmøtet. 
https://www.facebook.com/pg/norgesdoveforbund/videos/?ref=page_internal

Nettverksproblemer kan oppstå - vi gjør vår beste for å holde dere oppdatert, og sende mest mulig LIVE fra landsmøtet. Norges Døveforbund sender LIVE fra Facebook. Planen var å filme via Youtube, men det gikk dessverre ikke.

FREDAG 31. MAI:

Kl. 11:00 - Åpning av NDFs 41. landsmøte
Kl. 11:30 - NDFU holder landsmøteskole
Kl. 12:30 - Godkjenning av fullmakter, valg på 1. og 2. møteleder, valg på protokollkomitee, valg på tellekorps, godkjenning av dagsorden og saksliste
Kl. 13:00 - LUNSJ
Kl. 14:00 - Forbundsstyrets årsmelding for 3 år
Kl. 15:00 - PAUSE
Kl. 16:00 - Forbundets regnskap for 3 år
Kl. 17:00 - Aktivitet / svømming
Kl. 19:00 - Middag

LØRDAG 01. JUNI:

Kl. 09:00 - Handlingsplan
Kl. 10:30 - Pause
Kl. 10:50 - Handlingsplan - fortsetter
Kl. 13:00 - LUNSJ
Kl. 14:00 - Innkomne forslag
Kl. 15:00 - PAUSE
Kl. 15:20 - Innkomne lovforslag
Kl. 16:00 - Andre inkomne forslag
Kl. 17:45 - Avslutning for dagen
Kl. 19:00 - Middag

SØNDAG 02. JUNI:

Kl. 09:00 - Fastsettelse av medlemskontigent
Kl. 10:30 - PAUSE
Kl. 10:50 - Valg
Kl. 13:00 - LUNSJ
Kl. 14:00 - Valget - fortsetter
Kl. 15:00 - PAUSE
Kl. 15:15 - Orienteringer fra forbundet
Kl. 16:00 - Avslutning