Ledig 100% stilling som avdelingsleder administrasjon

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ligger sentralt i Hallingdal ved riksvei 7 og Bergensbanen. Det tar ca. 3 timer med tog fra Oslo og 3 ½ timer fra Bergen. Skolen driver både folkehøgskole og kursvirksomhet og er eneste folkehøyskole der dagligspråket er tegnspråk. Ål folkehøgskole er en inkluderende skole med fokus på dannelse, mangfold og deltakelse. Skolen har ca. 33 ansatte.

Er du den lederen vi ønsker oss til å lede avdelingen som har ansvar for skolens driftsfunksjoner, servicefunksjoner og administrasjon?

Vi søker en leder:

 • med økonomisk/administrativ utdanning og/eller lederutdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende
 • som behersker moderne informasjons- og kommunikasjonsverktøy
 • har evne og vilje til å omgås unge mennesker og arbeide i tråd med skolens formål
 • har evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon
 • er selvstendig, strukturert, serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert
 • kan tegnspråk eller har vilje til å lære tegnspråk
 • har erfaring som leder

Sentrale oppgaver og ansvarsområder:

Du skal være leder for ca. 15 flotte medarbeidere i en nyopprettet drifts- og administrasjonsavdeling. Du rapporterer til rektor og du vil være en av tre avdelingsledere i rektors ledergruppe og delta på skolens ledermøter.

Du vil også få ansvar for:

 • økonomistyring, budsjett, regnskap, fakturering, lønn, søknadsmottak og arkiv
 • ivaretakelse av skolens servicefunksjoner, utad og innad
 • rapportering til myndigheter og andre instanser
 • drift og utvikling av administrative systemer og rutiner
 • medansvar for kommunikasjonssystemer, markedsføring og omdømmebygging
 • saksforberedelse til styremøter og oppfølging av styrevedtak

Vi kan tilby:

 • En spennende og krevende jobb, på en unik tegnspråklig folkehøgskole.
 • Dyktige, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø. Hvis du ikke behersker tegnspråk, må du delta på tegnspråkopplæring og lære deg tegnspråk.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Lønn etter avtale
 • Det er pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Nærmeste overordnede er rektor. Rektor gir mer informasjon hvis det er ønskelig.

Frist 1 august 2019 og søknad sendes til rektor@al.fhs.no