ExtraStiftelsen har tildelt midler til 3 prosjektsøknader som ble innsendt i samarbeid med NDF for våren 2019

Vi har gleden av å informere at ExtraStiftelsen har tildelt midler til 3 prosjektsøknader som ble innsendt i samarbeid med NDF for våren 2019:

  • "Barnesanger på tegnspråk" 
  • "Barseltreff på tegnspråk"
  • "Tegnspråklig vernepleierutdanning" 

Prosjektene har fått en samlet bevilgning på 1.473.000 kr.

"Barnesanger på tegnspråk" handler om å samle og oversette 20 kjente barnesanger til norsk tegnspråk, og som deretter skal produseres i form av musikkvideoer med barn fra to barnehager. "Barseltreff på tegnspråk" er et lavterskels tilbud for hørende foreldre med døve/hørselshemmede barn og døve/hørselshemmede foreldre med barn i 0-2 års alderen. Barseltreffene ledes av døve/hørselshemmede foreldre som har rolle som likepersoner. "Tegnspråklig vernepleierutdanning" er et forprosjekt for å etablere bachelorprogram i vernepleie tilpasset døve. Prosjektet fokuserer primært på utredning, innsamling av informasjon, formidling, nettverksbygging, dokumentasjon og implementering.

Vi i Norges Døveforbund gratulerer prosjektlederne for bevilgningen, og vi ser fram til videre samarbeid til gjennomføringen av disse viktige prosjektene! En stor takk går til alle som søkte i forrige runde, og selv om det ikke gikk slik mange tenkte seg for denne gangen, oppfordrer vi alle til å søke på nytt! Det er bare å prøve igjen, for du vet aldri om ditt prosjekt får bevilgninger til neste gang!

Dere kan lese hele tildelingen på Extrastiftelsen.no.