"How Sign Language Matters" - OsloMet

Joseph Murray og Hilde Haualand åpnet konferansen "How Sign Language Matters" med å si at det kanskje denne konferansen kommer til å sette merker etter seg! Seminaret varte i to dager med mange eksepsjonelle gode foredragsholdere fra Norge og USA.

Tove Glomset, styremedlem fra Norges Døveforbund holdt et foredrag på vegne av Norges Døveforbund. Hun startet med å fortelle at Norges Døveforbund har greid å gjennomføre flere gode saker, som f.eks. tilgang på tegnspråktolk, tegnspråkparagrafene i opplæringsloven og anerkjennelse av tegnspråk. Samtidig har vi hatt lite fokus på tegnspråkforskning, noe nordiske nabolandene er bedre på. Og Norges Døveforbund har en stor bekymring om språklig deprivasjon hos døve og hørselshemmede barn. Dette er en viktig sak som må få mer oppmerksomhet. Derfor ble vi glade når OsloMet arrangerte konferansen for å løfte tegnspråk- og tegnspråkforskning. Konferansen er med på å løfte tegnspråk til et høyere nivå. OsloMet har også søkt om midler til tegnspråkløftet. Hvis det blir godkjent, så vil tegnspråk løftes 10 år fremover i tid.

I dag er tegnspråk under sterkt press, samtidig som det er i medvind. Det virker motstridende, men forklaringen ligger i at førstespråksbrukere av tegnspråk går ned, mens tallet på de som har tegnspråk som fremmedspråk går opp.
– Tove Glomset.

Rektor Curt Rice fra OsloMet snakket om at de har et ansvar for å utdanne profesjonelle kandidater ut til mange yrker. President Roberta fra Gallaudet University er nå den 11. i rekka, men som for første gang i historien er hun døv og attpåtil en kvinne. Johan Hjulstad påpeker at det er altfor få tegnspråklærere ute i felten. Det er svært viktig at de behersker tegnspråk godt, og har pedagogisk utdannelse. Mens seminaret foregikk svarte hele salen på en undersøkelse, og resultatet av undersøkelsen viser seg at de aller fleste av deltakerne jobber på skolen eller hos Statped. De.Melissa Herzig trakk frem hvor viktig det er for hørende foreldre å velge tegnspråk til sine døve/hørselshemmede barn.

Dr. Lindsay Ferrara, NTNU og Dr. Benjamin Anible, Western Norway University of Applied Sciences holdt en spennende forelesning om et viktig tema, "Hvordan kan vi få norsk tegnspråk til å få gode vekstvilkår?". De understreker at vi trenger flere døve språkmodeller eller språklærere. Professor Deborah Chen Pichler, Gallaudet University, har undersøkt hvordan hørende foreldre lærer tegnspråk som 2.språk, og professor Arnfinn Vonen, OsloMet, oppdaterte oss på statusen for SeMittSpråk etter 23 år. De fleste foreldrene følger opp, og andre land som var tilstede er imponerte over dette tilbudet til foreldre i Norge.

Norges Døveforbund takker for 2 fantastiske konferansedager som OsloMet arrangerte. Vi sitter blant annet igjen med at vi må skape flere tegnspråk arenaer, slik at alle barn og unge har et sted og møtes. Presidenten fra Gallaudet University oppfordrer oss til å lytte mer til døve/døvblinde og hørselshemmede barn sine ønsker.