Milepæl for tegnspråk!

Torsdag forrige uke har NDF vært på møte med Kunnskapsdepartementet (Norge). Her har vi blitt fortalt at Kunnskapsdepartementet har sendt oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet om fire punkter som NDF og Hørselshemmede barns organisasjon - Hhbo har kjempet for i flere år:

1. Rett til opplæring i to førstespråk
Tidligere må man velge mellom å ha enten tegnspråk eller norsk som førstespråk, men nå kan man velge begge. Vi tror det fører til mange elever på nærskolen velger tegnspråk.

2. Økt fleksibilitet i bruken av læreplaner for hørselshemmede 
Tidligere må man velge en av læreplanene, men nå kan man velge deler av en læreplan. Dette fører til at elever kan velge for eksempel tegnspråk, norsk, engelsk og musikk i stedet for tegnspråk, norsk for døve, engelsk for døve og drama&rytmikk for døve. Vi tror det fører til flere velger tegnspråk.

3. Om sakkyndig vurdering 
Tidligere må man ha sakkyndig vurdering om man skal ha tegnspråk, men det foreslås å utrede videre på det og eventuelt fjernes. NDF har i mange år kjempet for å fjerne det. Om et barn ønsker tegnspråk så skal det få det!

4. Personkrets for rett til opplæring i tegnspråk 
Det opprettes en stimuleringsordning som legger til rette for at barnehager, grunnskoler og videregående skoler kan gis opplæring i tegnspråk til en bredere gruppe av barn/unge – særlig KODA (barn av døve foreldre) og søsken til døve barn. Stimuleringsordning er satt av til skoleåret 2019/2020 og 2020/2021.

Fristen for å utføre oppdraget er allerede 1. september og det er en stor milepæl for tegnspråk. Det er en flott sommergave for alle tegnspråklige!

Kunnskapsdepartementet understreker at de ser på NDF som en viktig samarbeidspartner og ser fram til videre samarbeid framover. Det gjør vi også!