Sommerhilsen fra NDF

Kjære tegnspråkmiljøet

Siste halvåret har vært veldig hektisk, og ikke minst spennende. Her kommer endelig video-oppdatering. Vi har hatt et vellykket landsmøte i Stjørdal, Trondheim 31.mai-2.juni og vi brukte mye tid til det fram til da. Les mer om landsmøtet her.

Vi jobber med flere ting og utvalgte av ting som vi har jobbet med det siste halvåret:

1. Kunnskapsdepartementet jobber med en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. NDF har sendt innspill til meldingen på syv sider. Les innspillet vårt her.

2. Kunnskapsdepartementet jobber i disse dagene om å revidere opplæringsloven. NDF var i møte med opplæringslovutvalget den 25.april og ga våre innspill da. Vi fikk flere spørsmål som vi jobbet videre med og gir nå skriftlig innspill til utvalget. Les vår innspill her.

3. Til neste år skal det lanseres ny språklov som henger sammen med stortingsmeldingen. Les våre innspill her.

4. Oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet om fire punkter som er viktig for oss: 1. Rett til opplæring i to førstespråk. 2. Økt fleksibilitet i bruken av læreplaner for hørselshemmede. 3. Sakkyndig vurdering skal muliges fjernes. 4. Rett til opplæring i tegnspråk utvides til å gjelde flere, spesielt søsken og barn av døve. Les vår omtale om brevet her.

5. Vi har opprettet en ny instagramkonto! Følg oss her.

Vi har sommerstengt fra fredag 5.juli til søndag 4.august, men vil legge ut meldingene fra WFD-kongress i Paris 20-27.juli.

Ha en riktig fin sommer, alle sammen!