Møte med utdanningsdirektoratet

Generalsekretær Petter Noddeland og styremedlem Tove Glomset var idag i møte med Utdanningsdirektoratet. Der snakket vi om hvordan man bør jobbe for å styrke tegnspråk i barnehage og skole. Bakgrunnen er at Utdanningsdirektoratet har fått oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet (Norge) om å styrke tegnspråkopplæring.

Petter og Tove G. i møte med Utdanningsdirektoratet

Her kommer diskusjonen i korte trekk: 

  • Nå er det fleksibilitet om hvilken læreplan man skal følge. Dette er veldig bra og vi tror det fører til flere velger tegnspråk. Det som vi er bekymret for er at skolen skal kunne kjøpe seg fri ved å velge kun en læreplan for døve/ hørselshemmede elever for å slippe billig unna. Vi påpekte at det er alltid foreldrene som skal ha siste ordet mht valg av læreplaner. 
  • Sakkyndig vurdering må bli fullstendig bort! Akkurat nå foreslås det at det fjernes sakkyndig vurdering i tegnspråk, men ikke på tegnspråk. Vi ser ingen grunn til at tegnspråklige elever skal behandles ulikt fra feks samiske elever.
  • Vi drøftet hvordan vi inkluderer Koda og søsken av døve/hørselshemmede elever i tegnspråkopplæring. Vi drøftet flere tiltak og ble enig om å ha dialog utover høsten om spesielt akkurat dette punktet. 
  • Vi drøftet hvordan tegnspråk styrkes i barnehageloven §19H. Her påpekte vi at det er viktig at tegnspråklige barn skal møte voksne som snakker flytende tegnspråk og at det bør stilles krav til det. 30 studiepoeng i tegnspråk er ikke holdbart da det betyr ikke at man kan snakke flytende tegnspråk. 
  • Vi drøftet hvordan vi kan tilrettelegge for flere tegnspråklige møteplasser for barn i barnehager og skole. Vi påpekte at kommunene må betale for skyss både innad i kommunen og interkommunalt, for at tegnspråklige elever skal kunne treffes i et felles språkmiljø. Idag er det lite vilje til det og foreldre må kjempe lang kamp for å få det til. 
  • Vi drøftet digitalisering av tegnspråk opplæring. Det er et flott tiltak, men det må kun brukes som et supplement til fysisk undervisning og ikke en erstatning. NDF er bekymret for at digitalisering blir sett på som en billig løsning for tegnspråkopplæring.

Det var et godt møte der vi følte Utdanningsdirektoratet tok oss på alvor og ser hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor.

Dette blir det første av flere møter utover i høsten og vi gleder oss!