Innspill til pårørendestrategi

Hei, jeg er Elisabeth, som jobber interessepolitisk i Norges Døveforbund. Et av min arbeidsfelt er senior. Vår eldre og folkehelseminister Sylvi Listhaug, ønsket å motta innspill til pårørendestrategi. Vi sendte det inn nå den 15. august.

Våre 5 punkter ble følgende:

 1. Mange eldre, døve og syke som bor på sykehjem i sine bostedskommuner, helt alene uten en mulighet til å kommunisere på tegnspråk til ansatte eller beboere.
   
 2. Som pårørende er det grusomt å se at den eldre døve ikke er trygg i situasjoner når man blir pleiet av mennesker som ikke kan tegnspråk. Mange pårørende opplever at det blir skrevet lapper, pga. ansatte som ikke kan tegnspråk.
   
 3. Det er stor mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien som kan tegnspråk. Det må et krav til å heve tegnspråk kompetansen til personalet. Akkurat på samme måte til norsk kunnskapen.
   
 4. Vi har for få tegnspråklige sykehjem her i Norge. Det finnes nå i Oslo, Bergen og Trondheim.
   
 5. Det femte punktet er at det må en lovendring til som gjør at kommunen ikke kan nekte å betale en plass i en annen kommune som har tegnspråklige sykehjem , som har ansatte som kan tegnspråk og som har beboere som kommunisere med hverandre.

Takk for meg.