Forslag til ny språklov

Gratulerer, hele tegnspråksamfunnet! I dag kom det forslag til språkloven som vi har ventet på siden tegnspråk ble anerkjent som fullverdig språk av Stortinget i 2009. Endelig blir tegnspråk fullstendig likestilt med de andre minoritetsspråkene i Norge: de samiske språkene, kvensk, romani og romanes.

I den nye språkloven står det fast:

  • § 1 Føremål
    (…) Offentlege organ har eit ansvar for å verne og fremje kvensk, romani, romanes og norsk teiknspråk (…)
  • § 7 Norsk teiknspråk er det nasjonale teiknspråket

Angående offisielt språk ble dette nevnt:
Forslaget slår fast ein offisiell status for samiske språk, kvensk, romani, romanes og norsk teiknspråk.

Tegnspråk blir nevnt hele 101 ganger i denne høringen og Norges Døveforbund skal komme tilbake med en lenger høringsuttalelse senere, men vil dele denne gledelige nyheten med alle dere med en gang!

Les høringsnotaten her

Vi vil benytte muligheten til å takke gamle og nye helter for å jobbe skjorta av seg for å fremme dette! Spesielt vil vi takke heltene som greide å få tegnspråk anerkjent i 2009. Det er takket være dere at dette skjer i dag. Videre vil vi takke kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og Kulturdepartementet for å fremme dette.

I dag er dagen der vi alle gratulerer hverandre!