Oppsummering fra møte hos Statped

Generalsekretær Petter Noddeland og Per Gunnar, styremedlem fra forbundsstyret har vært på besøk hos Statped i Oslo. Vi diskuterte ulike modeller for å løfte opp tegnspråket i Statped. Vi ble godt tatt i mot, og de lyttet til oss.

Vi diskuterte følgende modeller:

1. Tegnspråk skal være et eget fagfelt.
2. Alle tjenester innen tegnspråk og hørsel samlet
3. Forberedende tiltak for tegnspråk innenfor dagens organisering

Jeg og Per Gunnar la fram at vi mente at første modellen er den beste modellen for døve og tegnspråkmiljøet. Selvsagt skal de samarbeide med hørsel og skal utfylle hverandre. Det vikigste er at den første modellen har forankring til tegnspråk som fagområde.

Statped har tatt imot vårt innspill, og de skal vurdere saken og avgjøre hvilke modell de går for, i løpet av høsten. Vi oppdaterer dere fortløpende.