Protokoll og andre dokumenter fra 41. landsmøte 2019 i Trondheim

Kjære folk!

Denne uken har fristen for å komme med innspill til landsmøteprotokollen gått ut og vi har ikke fått noen innspill. Vi har gjort noen få kosmetiske endringer, men som ikke har noen betydninger – bare forbedre lesbarhet. Denne gangen har vi – etter ønske fra flere av dere – skilt ut vedlegg som egne dokumenter.

For noen uker siden fikk vi den store nyheten – et forslag til en språklov er på høring!
Les nyheten her: https://www.doveforbundet.no/nyheter/2019/08/23/forslag-til-ny-spraklov

Norges Døveforbund skal komme med høringsuttalelse, men vi oppfordrer dere til å sende inn egen høringsuttalelse.

Dokumenter: