Protokoll og andre dokumenter fra 41. landsmøte 2019 i Trondheim