Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste

Flere utredninger har vist at tolketjenesten ikke fungerer ikke optimalt og påvirker brukeres tilgang til samfunnet. Nå har fire brukerorganisasjoner stått sammen og laget et forslag til hvordan vi mener tolketjenesten skal organiseres.

Veikartet har blitt utarbeidet av Norges Døveforbund, Hørselshemmedes landsforbund (HLF), Landsforbundet for kombinert Syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) og Foreningen Norges døvblinde (FNDB). Veikartet viser hvordan vi mener tolketjenesten skal fungere, og er vårt forslag som brukere av tjenesten; til hvordan tolketjenesten kan legge problemene bak seg, og hvordan vi kan arbeide sammen for å nå målet: Rett tolk til rett tid.

VedleggStørrelse
Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste512.46 KB