Oppsummering fra arbeidsmøte i Helsedirektoratet

Hei, i forrige uke så var jeg på et arbeidsmøte i forbindelse med Helsedirektoratet, som har mottatt et tildelingsbrev fra Helse og Omsorgsdepartementet.

Oppgaven er å utrede organiseringen av tilbudet til hørselshemmede og synshemmede. Etter hvert for norske helsetjenesten blir det stor utfordring innenfor sansetapområdet, pga. eldrebølgen.

I rapporten er det noen tema som løftes opp, f.eks. det sitter mange eldre døve i sine lokale sykehjem - alene - ikke mulig til å kommunisere på sitt språk - tegnspråk!

Til hverken ansatte eller beboere. Det finnes ikke et fritt sykehjems valg her i Norge. Det er ikke et bra tverrkommunalt samarbeid. Og til sist i rapporten er det ikke nevnt døve eller tegnspråk.

Det må løftes og synliggjøres, pga. døve har andre utfordringer enn hørselshemmede.

Så vi er på saken, og neste arbeidsmøte er i slutten av september.