Høringssvar - Forslag til gjennomføring av EUs nye regler om universell utforming av IKT