Referat fra Asger Bergmann sitt foredrag fra Seniortreff i Aalborg

Opsamling på det gode seniorliv ved Asger Bergmann

1) Er du tilfreds med dit liv som senior?

Døve seniorer er generelt tilfredse med deres liv. Ældre døve i Norden værdsætter et godt fællesskab med andre døve samt at være tæt på deres familie. Døve seniorer vil gerne være sammen på tværs af landegrænser men at deltage i arrangementer på tværs kræver også en god fysik og mobilitet. I forhold til det sociale er det en udfordring, at ældre døve i de fleste nordiske lande bor spredt. Det gør det svært at have kontakt til andre døve i hverdagen. En besøgsven kan være en rigtig god ide for de ældre døve, der bor langt væk og som ikke har mulighed for at deltage i de arrangementer, som seniorklubberne laver.

2) Er der noget, du savner i din hverdag?

I dag kan mange ting løses digitalt men mange ældre døve har det svært ved at komme i gang med at bruge de digitale løsninger. Ældre døve i Norden savner generelt adgang til de samme informationer, som hørende ældre har. Blandt andet burde alle programmer i tv være tekstet, sådan at ældre døve har mulighed for at følge med. Flere informationer på tegnsprog i det offentlige rum – f.eks. i togene savner ældre døve flere informationer på tegnsprog.

Vigtigt er det, at hospitaler automatisk får besked, når en døv bliver indlagt. I flere af de nordiske lande mangler der i høj grad akuttolk ved pludselig indlæggelse. Ældre døve i Norden oplever en del problemer med at bestille tolk. Flere efterlyser en national tolkemyndighed, som kunne styre al tolkning, da det kan være en jungle at finde rundt i.

Flere seniorer efterlyser en ældrevejlederordning som findes i Danmark. Ældre døve i Norden savner at kunne dyrke motion sammen med andre døve. Der er masser af muligheder for hørende seniorer men de lange afstande kan gøre det svært at finde et motionsfællesskab med andre døve. Det optimale ville være at kombinere det sociale med motion.

3) Hvad kan døve seniorer selv gøre?

Døve seniorer i Norden kan selv gøre mange ting for at skabe et aktivt seniorliv. Det er vigtigt selv at tage ansvar, hvis der er noget, man gerne vil. Døve seniorer har en social forpligtelse overfor hinanden og for at hjælpe de døve seniorer, der er syge eller har svært ved at deltage i seniorklubbens aktiviteter. En måde at tage ansvar på kan være ved at melde sig som besøgsven eller være med til at sikre, at de ældre døve, der er indlagt på sygehuset eller på plejehjem får besøg.

Døve seniorer kan udveksle hjælpetjenester med hinanden. Du hænger et billede op for mig og jeg viser dig, hvordan du laver en god flæskesteg. Døve seniorer kan også sørge for at bestille tolk sammen, hvis der er et arrangement som flere gerne vil deltage i.

Døve seniorer i Norden har et ønske om, at der oprettes flere bofællesskaber for ældre døve, hvor der er mulighed for at dør om dør med andre ældre døve samt mulighed for socialt samvær i hverdagen.

4) Hvad kan dit døveforbund gøre for at livet som døv senior bliver endnu bedre?

Døve seniorer i Norden synes det er vigtigt, at døveforbundene støtter op omkring ældre døves trivsel og rettigheder. Det kan de blandt andet gøre med sociale projekter, som gør en forskel i hverdagen. Samtidigt er det vigtigt, at døveforbundene synliggør, hvad der er af muligheder særligt for ældre døve for eksempel tilskud til briller, computerkurser samt information om seniorlejre. Informationerne kan gives gennem en ældrevejleder, som flere deltagere efterspørger.

Der er stor forskel på tolkeservice i de nordiske lande, og døve seniorer ønsker, at døveforbundene fortsat kæmper for en bedre hospitalsservice med tegnsprogstolkning. Det kunne være godt med øget brug af fjerntolkning for eksempel at lægen fast havde en fjerntolk til rådighed ved undersøgelser. I nogle af de nordiske lande mangler der tegnsprogede bisiddere, hvilket vil give en stor tryghed for ældre døve ved lægesamtaler.

Døve seniorer ønsker, at døveforbundene opretter sociale fonde, hvor mindrebemidlede ældre døve har mulighed for at søge tilskud til sociale arrangementer.
 

VedleggStørrelse
Hva er et aktivt seniorliv? 713.68 KB