Podcast fra Norges Døveforbund

Niels: Hei, jeg er Niels, forbundsleder hos Norges Døveforbund.

Petter: Hei, jeg er Petter, generalsekretær hos Norges Døveforbund.

Niels: Nå begynner vi med et nytt konsept, podcast. Vi skal snakke om hva vi i Norges Døveforbund gjør. Vi har som mål å sende ut podcast cirka en gang i måned og med oss to.

Petter: Vi starter med å ta opp noe stort som har skjedd i de siste ukene; altså språkloven.

Niels: Helt riktig, språkloven er det største som skjedde oss siden tegnspråk ble anerkjent som fullverdig språk i 2009.

Petter: Ja, spesielt §7, norsk tegnspråk er nasjonalt språk. Det betyr at tegnspråk er like offisielt som andre språk. Det var svært viktig for oss. 

Niels: Nå har Norges Døveforbund satt sammen arbeidsgruppe som ser nærmere på språkloven og skriver høringsuttalelser. Gruppen har som mål å bli ferdig til 15. oktober. Høringsfristen er 15. november så vi håper at dere kan se hva Norges Døveforbund har skrevet og kan kopiere høringsuttalelsen.

Petter: En annen stor ting skjedde i høsten er valg. Det er veldig mange døve som har stilt opp i valg. Vi vet om to døve som har fått plass som 1.vara i kommunestyre – Bjarte Bø Sander for Arbeidspartiet i Randaberg kommune i Rogaland og Thomas Blix for Venstre i Sandefjord kommune i Vestfold. Det kan være flere vi ikke vet om.

Niels: Ja, det er døve som vi vet om – men mange flere står på listen og var nær på å komme inn i kommunestyre for sitt parti. Vi er veldig glad for at mange døve er partipolitisk engasjert, men vi ser at de sliter virkelig med å få tolk. Det er et stort problem at de ikke får tolk til viktige møter med andre politikere. Forferdelig.

Petter: Ja, det er et stort demokratproblem og det er alvorlig. 

Niels: Derfor har NDF sammen med tre andre brukerorganisasjoner laget et nytt veikart til ny organisering av tolketjeneste som vi mener vil gi en god tolk for brukere.

Petter: Grunnen til vi går den veien er fordi vi opplever tolketjenesten har blitt dårligere, spesielt de siste årene og utredningsrapporter pekte at det er et organiseringsproblem. Det er derfor vi nå har laget et veikart til ny organisering av tolketjenesten.

Niels: Vi håper at NAV tar vårt forslag til seg og det blir bedre tilgang på tolk framover. Dere kan se veikartet på hjemmesiden vår.

Petter og Niels: Hadet!