Døves Nordiske Råd i Malmö, Sverige

Forbundsleder Niels Kristensen og generalsekretær Petter Noddeland var i Malmö, Sverige i helgen på møte i Døves Nordiske Råd (DNR).

Temaene som ble tatt opp var:

 • Vår deltakelse i Nordiske ministerrådet i våren 2020
 • Nordiske døves kulturfestival i Stavanger 2022. Det blir siste uke i juli. Hold av uka!
 • Vi har tolkeproblem i alle nordiske landene. Alle har ulike type problem, men fellesnevneren er mangel på tiltak på tolk og dårlig tolkesystem.
 • Vi diskuterte også om vi skulle følge europeisk definisjon på seniorer, der alle over 55+ er definert som seniorer. DNR ser positivt på den definisjonen.
 • Danmark tar på seg ansvaret til å lage nordiske tegnspeåkkampanje.

På slutten av videoen er det kort presentasjon av alle DNR delegater:

 • Niels, forbundsleder for NDF og formann for DNR
 • Petter, generalsekretær for NDF og sekretær for DNR
 • Lars, forbundsleder for Danmarks Døveforbund
 • Michael, styremedlem for Danmarks Døveforbund
 • Heiðdís, forbundsleder for Islands Døveforbund
 • Uldis, styremedlem for Islands Døveforbund
 • Åsa, forbundsleder for Sveriges Døveforbund
 • Julia, generalsekretær for Sveriges Døveforbund
 • Jaana, forbundsleder for Finlands Døveforbund
 • Marrku, direktør for Finlands Døveforbund