Døves Media søker ny daglig leder

Stiftelsen er inne i en fase med ambisiøse mål om å øke synlighet, inntekter og utvalg av tegnspråklig medieinnhold. Vi søker en person som ser og ønsker utfordringene i å gjøre en innsats innen disse områdene.

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig innhold for både barn og voksne.

Fundamentet i bedriften er kompetanse innenfor tegnspråk. Vi er en moderne mediebedrift med egen nettkanal og høy aktivitet på sosiale medier. Formålet er å kunne tilby et landsdekkende og variert tegnspråklig medietilbud til målgruppen. Vår stifter er Norges Døveforbund.

Vi er i dag en stiftelse med 4 ansatte + leder.
Vi mottar offentlig støtte.

Våre viktigste arbeidsområder er:

 • Stiftelsens formål er å produsere og distribuere informasjon og kultur på tegnspråk. Døves media skal bidra til å styrke norsk tegnspråk, døves identitet og kultur gjennom sine programproduksjoner.
 • Vi skal produsere programmer av god kvalitet og gi seerne et bredt tilbud av ulike programmer og innhold på tegnspråk.
 • Vi skal skape et felleskap på tvers av språk, kultur og sanser.
 • Stiftelsen kan også ta andre oppdrag på forretningsmessig basis.

For stillingen gjelder følgende arbeidsoppgaver:

 • Daglig økonomisk og administrativt ansvar for stiftelsen.
 • Delaktig i utvikling og implementering av strategi og målsetninger for organisasjonen.
 • Nettverksbygging
 • Produksjonsrelatert arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Vi er ute etter en person som kan være med på å videreutvikle organisasjonens målsetninger.
 • Vedkommende bør ha tegnspråk som ferdighet. Døve oppfordres til å søke.
 • For å lykkes i stillingen må du ha kjennskap evt. interesse for tegnspråklig kultur og miljø og formålet til stiftelsen forøvrig.

Vi er åpne for ulik bakgrunn, men det er ønskelig at du har:

 • Relevant utdanning og erfaring innen økonomi, administrasjon og ledelse.
 • Ledererfaring
 • Erfaring og forståelse fra å jobbe med minoritetsgrupper.
 • Erfaring med programproduksjon eller prosjektledelse
 • Erfaring fra arbeid med styret og styrearbeid.
 • Erfaring med å søke offentlige støtteordninger

Personlige egenskaper:

 • Innovativ og ambisiøs
 • Motivator
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Nettverksbygger
 • Naturlig leder

Personlig egnethet vektlegges ved ansettelse.
Tegnspråkopplæring tilbys

Stillingstype: Fast
Sted: Oslo
Stilling tiltres: Snarest

For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med daglig leder Vibecke Lyse på telefon 920 92 869 eller send e-post til vibecke@dovesmedia.no.

Søknad sendes til styreleder Hanne B. Kvitvær på e-post: hannegurine@gmail.com

Søknadsfrist 15.november 2019

Stillingsannonsen er også tilgjengelig i PDF nedenfor.

VedleggStørrelse
Døves Media søker daglig leder104.98 KB