Høringsuttalelse - Forslag til ny, heilskapleg språklov

 

23. august 2019 var en stor dag. Da har kulturdepartementet lagt ut et utkast til språkloven. NDF har opprettet en arbeidsgruppe med generalsekretær, to forbundsstyremedlemmer; Jannicke Kvitvær og Hedvig Sinnes, samt to personer som jobbet mye med det da språkmeldingen ble skrevet i 2008, Helge Herland og Paal R. Peterson. Vår uttalelse har blitt gjennomgått og godkjent av forbundsstyret.

Vi er ubeskrivelig stolt og takknemlig for at staten tar ansvaret for å erklære tegnspråk som nasjonalt språk (under §7). Tegnspråk som et språk har blitt undertrykt gjennom århundrer og det er av stor betydning at det har blitt ført inn i språkloven.

Høringen inneholder tre ting:

  • Vi støtter en paragraf som fastslår norsk tegnspråk som nasjonalt språk, språkloven tar det med under §7. Den er av symbolsk betydning, og viser at staten tar ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk. Det vi savner er tiltak som fremmer og verner norsk tegnspråk. Det er ikke alene nok med symbolsk betydning om kulturarven vår skal overleve.
     
  • NDF mener det må legges til en tilleggsparagraf i loven, eller tilføyelse i § 7 med bakgrunn i positiv særbehandling og særlige tiltak for norsk tegnspråk, slik departementet skisserer i høringsnotatet om språkvern.
     
  • Språkrådet må få sterke virkemidler til å sikre døve og hørselshemmede barn og hørende barn av døve og hørselshemmede får tilgang til norsk tegnspråk og å bruke og utvikle norsk tegnspråk, som er en menneskerett. Norsk tegnspråk må bli mer vitalt – slik det er nå svekkes norsk tegnspråk og barnas muligheter til tilgang på språk. Vi ønsker at Språkrådet skal få ombudsfunksjon for tilgangen til tegnspråk under §18.