Høringer hos Stortinget

Bilde: Møte på Stortinget

Norges Døveforbund har vært på høringer hos Stortinget de siste ukene og vi har delt en høringsuttalelse tidligere: 

NDFs innspill til statsbudsjettet, høring hos forskning og utdanningskomiteen på Stortinget

Vi har levert to høringsuttalelser til:

  • Flere tolkestillinger - Grunnen er tolketjenesten har blitt for avhengig av tilgang på frilanstolker. Dette gjør at tolkebrukerne ikke får dekket tolkeoppdrag som tolketjenesten ikke har kapasitet til å dekke og frilanstolkene ikke vil ta.
     
  • Økt språkmidler til Norges Døveforbund – Grunnen er at vi ser at det trengs spesifikke tiltak for å forbedre tegnspråktilbud i samfunnet.