Møte med kultur- og likestillingsminister Trine S. Grande og statssekretær Tom Erlend Skaug.

Fra venstre: Betty Stefansdottir, Trine S. Grande, Petter Noddeland og Tom Erlend Skaug


Oppsummering fra et møte med kultur- og likestillingsminister Trine S. Grande og statssekretær Tom Erlend Skaug.

Bakgrunnen for møtet er at det har kommet fram et forslag i revidert nasjonalbudsjett at tilskuddet til kortkurs på folkehøyskoler faller bort fra og med år 2021. På grunn av lovbestemt antall folkehøyskoleelever. Norges Døveforbund opprettet Ål folkehøyskole i 1974, og siden da har skolen vært et viktig samlingsted for norsk tegnspråklig miljø. For å få tilskudd må skolen ha minst 35 elever, og Ål folkehøyskole har som regel mellom 28-32 elever årlig. Hvis det nye forslaget blir gjennomført, kan det føre til en alvorlig konsekvens. Ål folkehøyskole må legges ned.

Kursopplegget er utrolig viktig for døve/hørselshemmede fordi deltakerne lærer om organisasjonskurs, hvordan skrive jobbsøknad, kan delta på mestringskurs, seniorkurs og mye mer! Hos en ordinær folkehøyskole benyttes ofte kortkurs til å gi nærmiljøet kvelskurs en gang i uken, mens Ål folkehøyskole ikke samme mulighet. Tilbudet er for døve/hørselshemmede i hele Norge, og kurset foregår ofte i helger. Deltakere må reise langt til Ål folkehøyskole. Antall elever kan bli høyere hvis skolen ligger nærmere en storby, og det er noe som utredes akkurat nå.

Uten Ål folkehøyskole svekkes norsk tegnspråk. Ål folkehøyskole og kurssenter er den eneste tegnspråkarena i Norge etter at fire døveskoler ble lagt ned i 2011 og 2017.