Planleggingsmøte med Nordens Velferdssenter (NVC)

Niels Kristensen, Malin J. Kvitvær og Mordekai Eli Esrason

Den 30. oktober deltok Niels Kristensen og Malin J. Kvitvær fra Sverige og Mordekai Eli Esrason fra Island i et planleggingsmøte sammen med Nordens Velferdssenter (NVC) i Stockholm.

Niels og Malin representerte DNR (Døves Nordiske Råd) og Mordekai representerte DNUR (Døves Nordiske Ungdomssråd).

Nordiske ministerrådet ba NVC å følge opp en sak om tegnspråk og mobilitet i Norden. Totalt rundt 20 stykker var tilstede i møtet, med svenske tegnspråktolker. NAV klarte ikke å skaffe norske tegnspråktolker til møtet!

Saker som ble drøftet i møtet:

  • Døve/hørselshemmede barn skal få opplæring på tegnspråk på deres eget språk; for eksempel samisk eller kvensk.
  • DNR understreket at tegnspråk ikke er et hjelpemiddel
  • NVC og DNR samarbeider om neste seminar til høst 2020. Mer informasjon kommer etter hvert.