Program for etablerer-/gründerkurs på Ål folkehøyskole

Kurset arrangeres av Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve​ i samarbeid med Norges Døveforbund.

Det dekkes etter søknad til NAV. Du mottar søknadsskjema etter påmelding. Det er plass til 20 personer på kurset.

PÅMELDINGSFRIST: 2. DESEMBER

NB! DU MÅ HA MED LAPTOP (MAC/PC) ELLER NETTBRETT. 

 

PROGRAM

Etablererkurs / Gründerkurs 9. - 13. desember 2019

BOLK 1: Mandag, 9.desember: Kl. 13.00 - 15.30 og 16.30 - 18.30 / 19.30

Generell innføring i start av bedrift
Sigvat Morken DC-Analyse

 • Kva vil det seie å vera sjølvstendig næringsdrivande kontra å være ansatt.
 • Forretningsidé, personlig avklaring (Oppgaver individuelt og i grupper)
 • Forretningsmodellering og forretningsplan.
 • Ulike selskapsformer, registrering og finansiering
 • Andre statlege instanser du må forholde deg til (Altinn, Brønnøysundregistrene Skatteetaten, NAV, Patentstyret mm)
BOLK 2: Tirsdag, 10.desember: Kl. 09.00 - 14.00

Markedsføring og salg
Dagny AS v/ Nina Aamot og Mayka Brevik

 • Markedsforståelse og markedsstrategi (Kva behov skal du dekke, den gode historia mm)
 • Kommunikasjonskanaler og sosiale medier (Effektiv bruk og avgrensingar)
BOLK 3: Tirsdag, 10. desember: Kl. 16.00 - 20.00

Driftsøkonomi
Sigvat Morken DC-Analyse

 • Økonomisk språk og terminologi. Kalkyler – kva skal du ta omsyn til
 • Budsjett og rekneskap , oppstart konkrete eksempel (Excel)
BOLK 4: Onsdag, 11. desember: Kl. 09.00 - 15.00

Avslutning
Sigvat Morken DC-Analyse

 • Fullføring av konkret eksempel, diskusjon rundt ulike økonomiske valg.
 • Avslutning, kursbevis
BOLK 5: Torsdag, 12. desember: Kl. 09.00-15.00

Sosialt entreprenørskap
Finn Arild Thordarson

 • Daglig leder «Supervisuell», Seniorrådgiver NTS Kompetanse og styreleder i NTS Bygg og NTS rørservice. Ekte inkludering i arbeidslivet for døve, - gjennom sosialt entreprenørskap.
BOLK 6: Fredag, 13. desember: Kl. 09.00-10.30

Oppsummering. Evaluering. Informasjon fra Norges Døveforbund.

Har du lyst til å melde deg på?

Du som ønsker å delta på dette kurset, melder deg på gjennom linken. (Du kan også sende epost til: kurs@al.fhs.no).

Etter påmelding får du tilsendt et ferdig utfylt søknadsskjema til NAV fra Ål Folkehøyskole. Skjemaet skal underskrives og sendes til NAV Scanning (Adresse og informasjon følger med skjemaet)

Etter godkjenning fra NAV, dekker NAV reiseutgifter t/rt kurset.

Du har rett på sykepenger, men kurs på 5 dager ligger inne i arbeidsgiverperioden og betales av arbeidsgiver. Sykepenger gis til medlem i folketrygden som må være borte fra arbeidet for å gjennomføre opplæringstiltak etter § 10-7, 3dje ledd, jf folketrygdlovens §8-4, bokstav d.

Dekning av tapt lønn til kursdeltagere

Du kan levere vedlagt brev (scroll ned), "Dekning av tapt lønn til kursdeltagere" til din arbeidsgiver - som en informasjon på hvilken rettighet du har når du ønsker å søke fri fra jobb for å delta på kurset. Etter kurset får du en kursbekreftelse fra Ål, som du kan levere til din arbeidsgiver som dokumentasjon. Etter kurset.