Podkast fra Niels og Petter

 

Niels og Petter: Hei, hei!

Niels: Velkommen til vår podkast!

Petter: Nå har det skjedd ganske mye siden sist! På tirsdag, 29. oktober vedtok Statped å opprette en egen «Tegnspråkavdeling» hos Statped. Tidligere var tegnspråk en av fagområder i «Hørselsavdelingen». Statped skjønte etter hvert at det fungerte dårlig, og at det gikk utover kvaliteten på tegnspråkfeltet. Vi er glad for at det nå blir en egen avdeling med mere fokus på å gi et godt tegnspråktilbud. NDF har i lang tid kjempet for denne løsningen!

Niels: Så bra! Den 30 oktober reiste jeg til Stockholm for å delta på DNR, Døves Nordiske ministerråd, på Nordens velferdssenter. Der drøftet vi saker angående tegnspråk i Norden. Eksempel om jeg skulle flytte til Sverige eller Finland eller omvendt så kan det være vanskelig å få informasjon på tegnspråk. Denne utfordringen skal bli tatt opp på et seminar til våren, det blir et spennende tema.

Petter: Den 28 oktober var Betty, rektor på Ål folkehøyskole, og jeg i et møte med Kultur- og Likestillingsminister, Trine Skei Grande. Grunnen til at vi hadde bedt om dette møte er at det er skjedd endringer som fører til at korttidsopplegget legges ned. Folkehøyskoler i Norge har forskjellige korttidsopplegg sånn som et helgekurs eller noen ukedager. Når dette legges ned kan det påvirke elevtallet som igjen gir en risiko for at hele skolen kan bli lagt ned. Det ble ganske skremmende for oss, men heldigvis fant man en løsning for at dette ikke skal skje. Skolen fortsetter, den er helt trygg.

Niels: Veldig bra! Når vi først er inne på Ål, så skal skolen ha et tilbud med to parallelle kurs i samarbeid med NDF, hvor det ene kurset er for arbeidsledige som er forhindret i å få seg jobb. Der kan de komme og lære om hvordan skrive jobbsøknad, fylle ut CV og finne forskjellige type skjemaer. Det andre kurset handler om at hvis man har en drøm om å starte et eget firma så kan en delta på et etableringskurs for å få kunnskap om hvilke prosesser man må gå igjennom. Disse to kursene kjøres parallelt fra 9 til 13 desember, og påmeldingsfristen er førstkommende mandag den 2 desember. Det er maks 20 plasser ledige, så skynd deg å melde deg på!

Petter: Fristen for å komme med innspill til Språkloven var den 15. November. Departementet har tatt imot mange innspill fra blant annet NDF, samt mange døveforeninger rundt om i landet og privatpersoner. De skal nå lese igjennom alle innspillene og finjustere på endringene i språkloven, og levere dette til Stortinget i løpet av våren, hvor dette også blir behandlet og hvilken avgjørelse som blir vedtatt, enten stemt for eller mot.

Niels: Nå nærmer det seg jul. Teater Manu har en teaterforestilling som heter Peter Pan.

Og vi har flere tegnspråktolket teaterforestillinger rundt om i landet.

Hvis du ønsker å finne ut mer informasjon og bestille billetter, kan du gå inn på vår hjemmeside.

Petter og Niels: Hade, hade!