Hedvig og Petter var i et møte med Utdanningsdirektoratet

 

Hei. Sist fredag var Petter, generalsekretæren i Døveforbundet, og jeg i møte hos utdanningsdirektoratet. De hadde invitert oss dit for å gi oss muligheten til å komme med innspill til deres oppdragsbrev.

Dette (brevet) gjelder tilskuddsordninger til opplæring i tegnspråk i både barnehage og skole (sektoren). Dette tiltaket er en såkalt stimuleringsordning og vil gjelde de som er KODA, søsken til hørselshemmede/tegnspråklige barn.

Målet med opplæringene er å styrke tegnspråkmiljøet rundt tegnspråkbrukere. I første omgang vil dette være en prøveperiode på 2 år. Første runde vil ha sin start høsten 2020 og vil vare frem til våren 2021. Den vil da gjelde for barnehage og barn fra 1. til 4. trinn. Året etter vil ordningen gjelde fra 5.trinn og ut videregående skole.

Utdanningsdirektoratet har ansvar for forvaltningen av denne ordningen. Tilskudd som skal gis til de enkelte kommunene. De skal også utarbeide krav til gjennomføringen av ordningen, og til rapportering i etterkant. Mens kommunene og fylkeskommunene på sin side vil ha ansvar for å sette i gang og gjennomføre tegnspråkopplæring. De vil kunne få bistand fra Statped som kan bidra med veiledning, opplæringsmateriell osv.

I prøveperioden er det bare opptil ti kommuner som vil kunne motta tilskudd, og dette må kommunene selv søke om.  Søknadsfristen er like rundt hjørnet nå i desember.

Vi opplevde dette som et godt møte, der et av innspillene vi kom med omhandlet SFO og viktigheten av at også denne arenaen blitt tatt med i bilde. Dette fordi mange barn oppholder seg der store deler av dagen og at det bør være et tegnspråklig tilbud her også, ikke bare i skolens kjernetid.

Vi synes også at interkommunalt samarbeid er en god ting, her vil mye være avhengig av kommunenes størrelse og dersom det finnes KODA-barn, døve og hørselshemmede som bor spredt er det positivt hvis de kan samles et sted. Dette fordi vi vet at mangelen på tegnspråklærere er stor, så her vil man kunne utnytte ressursene på en bedre måte. Det kan også være en mulighet å bringe flere inn på banen, for eksempel ungdomsgrupper og lokale interesseorganisasjoner dersom det er snakk om tilbudet til de større barna.

Diskusjonene underveis var gode og vi opplevde møte som nyttig. Til sist fikk vi også anledning til å utrykke vår skuffelse for avslaget Tegnspråkløftet har fått i de to siste statsbudsjettene. Blant annet er Tegnspråkløftet svært viktig for å få utdannet flere tegnspråklærere som nå er en stor mangelvare. Representantene på møtet lyttet til oss og tok notater underveis, så får vi se om det blir flere møter i fremtiden.

Det blir viktig å opprettholde et godt samarbeide med utdanningsdirektoratet knyttet til tegnspråkopplæringen også i fremtiden.