Mangel på informasjon er det største hinderet for deltakelse i kulturlivet

Så mange som 17 prosent av mennesker med funksjonshemming deltar ikke på noen kultur- eller fritidsaktiviteter. Mangel på informasjon om tilgjengelighet er det som i størst grad hindrer deltakelse, ifølge undersøkelsen som Unge funksjonshemmede og FFO står bak. 

Undersøkelsen «Det viktigste er å delta» i regi av Unge funksjonshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), viser at mange utestenges på kultur og fritidsarenaen på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom. Små og store hindre står i veien for deltakelse: manglende transport- og parkeringsmuligheter, manglende tilgjengelighet og universell utforming, mangelfulle assistanseordninger, negative holdninger og fordommer og mangel på informasjon, for å nevne noen.

Det største hinderet er mangel på informasjon om tilgjengelighet:

- Det er vanskelig, og i mange tilfeller umulig, å finne informasjon om tilgjengelighet. Finnes det HC-toalett, ledelinjer, teleslynge, heis, sittemuligheter? Hvordan er de akustiske forholdene i lokalet? Er det langt å gå fra nærmeste parkeringsplass? Denne informasjonen ville gjort det mye enklere å delta for veldig mange – også funksjonsfriske. Det er informasjon som kan legges ut på nettsidene til butikker, spisesteder, arrangementer og kulturtilbydere, og kanskje på sikt også standardiseres, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

FFO og Unge funksjonshemmede mener følgende må gjøres:

  • Alle planer og strategier for deltakelse i idrett og på fritidsarenaer må fokusere på inkludering av funksjonshemmede. Det må stilles krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede til de ansvarlige når det gis større til idrett, kultur og fritidstiltak
  • Lovfeste og utvide den kommunale ordningen med ledsagerbevis på attraksjoner og offentlig transport, og mulighet for å bestille billetter for ledsagere på nett
  • Øke tilgjengeligheten til TV-programmer, filmer og ulike kultur. og idrettsarrangementer gjennom teksting, tegnspråktolking og bedre tilrettelegging av lyd
  • Få på plass standardisert informasjon om tilgjengelighet for butikker, kultur- og idrettsarenaer og spisesteder, kanskje som en utvidelse av sertifiseringsordningen «Tilgjengelighetsmerket», som norske konsertarrangører står bak
  • Ratifisere Marrakesh-traktaten (sikrer tilgang på tilgjengelige åndsverk, eksempelvis i form av blindeskrift eller lydopptak) 

Her kan du se rapporten på undersøkelsen.

 

Kilde: https://ffo.no/aktuelt/2019/det-viktigste-er-a-delta/