En kjempetildeling fra Stiftelsen Dam til 7 nye helseprosjekter!

Det er vår store glede å informere om en kjempetildeling fra Stiftelsen Dam på hele 3.763.000 kr til 7 nye helseprosjekter! Høsten 2019 markerer dermed en av de største tildelingene av midler for helseprosjekter tilknyttet NDF! Det må understrekes at hele fem prosjekter gikk til Supervisuell, og NDF gratulerer! Vi ser fram til å samarbeide med dere om disse prosjektene!

Nye prosjekter

1. Dårlig hørsel, god seksuell helse!

Supervisuell, 2-årig, midler: 495 000,-
Seksualitet er en viktig del av livet, og seksuell dysfunksjon kan medføre tapt livskvalitet. God helse inkluderer også god seksuell helse. Prosjektet vil gi hørselshemmede barn og unge opplysning, begreper og språk som gir dem et verktøy for å kunne reflektere over egen seksualitet, og bli i bedre stand til å ha god seksuell helse. Det skal lages en informasjonspakke med film tilpasset hørselshemmede (tegnspråk, undertekster og tydelig lyd), som er tilpasset dagens samfunn og medievaner, i form av flere kortere informasjonsfilmer som distribueres via nett og samarbeidspartnere.

2. Helsefremmende Escape Room

NDF-internt, 2-årig, midler: 545 000,-
Vi ønsker å krysse underholdning og kunnskap i et nytt konsept, ved å lage helsefremmende Escape Room. Ved å løse oppgaver og gåter som omhandler døve, hørselshemmede og tegnspråk får deltakerne kunnskap på en spennende måte gjennom Helsefremmende Escape Room.

3. Hjelp! Barnet mitt hører ikke 2.0

Supervisuell, 1-årig, midler: 595 000,-
Extra-prosjektet «Hjelp, barnet mitt hører ikke» ble distribuert i sosiale medier våren 2017, med en rekke korte videoer (ca 1 til 4,5 minutter pr film) med lavterskelinformasjon til foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap. Det var vellykket - mange foreldre tok kontakt, og prosjektets nettverk ble ekspander. På bakgrunn av tilbakemeldinger ønsker prosjektet å videreutvikle prosjekter for en ny målgruppe: Foreldre med hørselshemmede barn som har minoritetsbakgrunn. Flere fra denne gruppen tok kontakt og fortalte om egne utfordringer. Det skal 4 nye videoer + tekste/stemmetolk alle filmene.

4. Landsdekkende lavterskeltilbud for tegnspråkopplæring

SignLab, 2-årig, midler: 680,000,-
Målet for prosjektet er å etablere et landsdekkende lavterskeltilbud for tegnspråkopplæring via en digital plattform. Plattformen vil føre til økt tilgjengelighet, lavere kostnad og gi økt læringsutbytte for de med behov for å lære tegnspråk. Plattformen er i dag på teststadiet og har vist at den treffer behovet til målgruppen. Siden november 2018 har over 2000 brukere lært over 90,000 tegn/setninger. Plattformen har ikke et eget inntektsgrunnlag i dag og støtte til prosjektet vil gå til videreutvikling slik at prosjektet kommer i posisjon til å drifte seg selv.

5. Lynkurs om eldre døve for helsepersonell

Supervisuell, 2-årig, midler: 390 000,-
Eldre døve i Norge risikerer å bli utsatt for isolasjon og språklig deprivasjon når de flytter på institusjon, fordi helsepersonellet ikke kjenner til tegnspråk eller mulighet for å få tolk og andre hjelpemidler. Prosjektet søker å redde døve fra å få ødelagt sin psykiske eldre så snart de blir for gamle til å klare seg selv. Målet er å lage en informasjonsfilmpakke med 10-20 korte videofilmer som belyser forskjellige temaer som er nyttig for helsefaglig personale når de møter eldre døve, samt jobbe for at dette blir formidlet til helsearbeidere og blir pensum i helseutdanning.

6. Mythbusters for døve

Supervisuell, 1-årig, midler: 499 000,-
Det er mange myter ute og går om døve/tegnspråklige. Det blir ganske tydelig hvis man skriver noe relatert til døve eller tegnspråk på Google. Skriver man "can deaf" kommer forslag til neste ord som: ...drive ...talk ...read ...think Hørende googler faktisk om døve kan TENKE! Søker man på norsk, får man omtrent like resultater; en del nordmenn tror at døve ikke kan kjøre bil, lese, tenke eller snakke. Eller at tegnspråk er internasjonalt og ikke et språk i det hele tatt. Det er behov for litt myteknusing. Prosjektet skal lage 7 filmsnutter med humoristisk vri, inspirert av "Mythbusters" på Discovery.

7. Trafikkopplæring på tegnspråk

Supervisuell, 2-årig, midler: 559 000,-
Det skal lages en nettside med tegnspråkvideo, grafikk og animasjoner som er tilgjengelig for døve/hørselshemmede trafikkelever og deres kjøreskoler. Den skal ta for seg trafikkopplæring med fokus på teori til førerprøven. Nettsidene skal bygges opp som en virtuell bok hvor man kan bla gjennom stoffet, søke etter emner, se eksempler og løse oppgaver. Primært er målgruppen ulike grupper døve/hørselshemmede med leseutfordringer som skal ta førerkort for bil, men produktet skal også kunne brukes av døve barn og ungdommer i forbindelse med generell trafikkopplæring og mopedopplæring.

Prosjektmidler fra Stiftelsen DAM

Prosjektmidlene fra Stiftelsen Dam, gir Norges Døveforbund ekstra muskler til å gjennomføre interessepolitiske saker som står i forbundets handlingsplan og tiltak som døveforeningene ønsker å gjennomføre. Stiftelsen Dam har forstått viktigheten av vårt arbeid med å fremme norsk tegnspråk og hvilke utfordringer de store endringer (språk, kultur, skole og teknologi) som skjer i samfunnet som påvirker oss døve og hørselshemmede. Disse prosjektene dekker et vidt spenn av interessepolitiske temaer som NDF jobber målbevisst med for å bedre døve og hørselshemmedes hverdager.

Neste søknadsfrist er 15. februar. Send en prosjektskisse (korte punkter om prosjektideen) til prosjektkoordinator Arash Bagharzadeh på arash@doveforbundet.no. For videre lesing om denne tildelingsrunden, les artikkelen på deres nettside.