Spørreundersøkelse – kun for kvinner

Vil du delta i forskningsprosjektet   ” Samfunnsdeltakelse for døve kvinner – Norge og India”?

Formål med prosjektet 

Forskningsprosjektet har som formål å undersøke hva som påvirker døve kvinners deltakelse i arbeidslivet og hvilke muligheter døve kvinner har i arbeidslivet. Prosjektet er del av en doktorgrad ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Prosjektet ønsker å finne ut mer om døve kvinners situasjon når det gjelder arbeidslivet i to land som er svært ulike. Da kan vi finne ut mer om likheter og forskjeller i situasjonen til døve kvinner i Norge og India, og hvilke støtteformer som bidrar til samfunnsdeltakelse i arbeidslivet. Deltagelse i prosjektet Vi inviterer døve kvinner mellom 25 og 60 år til å svare på det vedlagte spørreskjemaet. I tillegg til spørreskjema ønsker vi å invitere noen til et oppfølgingsintervju for å utdype det vi får av svar på skjema. Er du interessert, kan du krysse av for dette på siste siden i dette skrivet. Intervjuet tar ca. 1 til 2 timer å gjennomføre.  

For å delta på spørreundersøkelsen, klikk på lenken under her:
https://survey.svt.ntnu.no/TakeSurvey.aspx?SurveyID=n60Il56K

VedleggStørrelse
Informasjon og samtykkeerklæring228.57 KB