Julehilsen fra Niels Kristensen

Kjære alle sammen!

Jeg vil gjerne fortelle dere hva som har skjedd gjennom året, og hva Norges Døveforbund har jobbet med. Norges Døveforbund og Oslo Døveforening hadde et møte med Rikshospitalet. Der diskuterte vi om hvordan vi kan forbedre informasjonen om tegnspråk til foreldre med døve barn. Vi venter i spenning om hva som skjer fremover.

- CRPD – menneskerettigheter i forbindelse med FNs konvensjonen. Det viste seg i rapporten at Norge ikke fulgte alle punkter, for eksempel rettigheter for døve og tilbud på og i tegnspråk.

- I februar fikk vi et dårlig nyhet; Norges Døveforbund mottok nesten 1 million kroner mindre tilskudd enn tidligere. Vi ble skremt av økonomiendringen, vi jobber for å få revidert

- I mars oppsto det litt bråk i forbindelse med blodgiver-saken. Noen blodbanker i Norge tillater døve å gi blod, andre nekter fortsatt og mener at det er en risiko å la døve gi blod. Døve og hørselshemmede opplever det som diskriminerende. Det ble skrevet mye om det i aviser og på nyhetssiden til Norges Døveforbund.

- Vi har også vært på møter sammen ned eldre- og folkehelseminister om "Leve hele livet", som er kvalitetsreform. Vi ønsker å å forbedre tilbudet til eldre på sykehjem, og håper vi får bedre tilbud for eldre.

- Norges Døveforbund har sendt inn innspill til ny opplæringslov om tegnspråk for barn og skole.

- I juni hadde vi landsmøte i Stjørdal. 3 spennende dager med mange debatt. Nytt styret ble valgt, og ny forbundsleder. Det var en fin samling i Trondheim.

- I juli lanserte Norges Døveforbund nytt medlemskort, digitalt medlemskort - JOYN. Norges Døveforbund holder kontakt med sine medlemmer via appen, og kan sende ut meldinger. Medlemmer kan lese Døves Tidsskrift i appen. Norges Døveforbund ble også med på JOYN sin julekalender. Flotte premier!

- To stk fra Norges Døveforbund representerte til WFD kongress i Paris i sommer, og det var Linda Kvaksrud Hansen og Niels Kristensen.

- I august oppsto det mye bråk med tolketjenester. Øverste HoT har endret regler, og konsekvensen ble at flere av døve og hørselshemmede får ikke dekket tolk, både på dagtid og kveldstid. Det har vært ganske dramatisk.

- Språklov – høringsuttalelse ble sendt til Stortinget. Vi jobbet mye med innspillet og sendte i november. Det blir spendende å se resultatet neste år.

- Statped fikk endelig egen tegnspråkavdeling. Vi er kjempeglade for det.

- Norges Døveforbund, HLF, LSHDB og FNDB har jobbet hardt med et nytt forslag om endring i systemet hos tolketjenesten, og det kalles "Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste". Vi venter i spenning om vi får svar fra tolketjenesten senere.

- 23. september er vår tegnspråkdag - en stor dag for oss tegnspråklige, og vi er veldig stolte!

- Døves kulturdager i Brumunddal i september. Mange som kom. Mange fine programmer og mange gøye konkurranser. Også om kvelden hvor vi hadde festmiddag med påkledning fra 1960-tallet. Det var gøy!

- Økonomi har ellers vært ganske stabilt dette året. Vi sparer så godt vi kan. Ikke flere nye stillinger hos Norges Døveforbund.

Vi vil si takk til 19 døveforeninger og Døves fylkeslag Troms for godt samarbeid. Jeg vil også si takk til det gamle forbundsstyret før landsmøtet. Vil også si takk til nye styret for godt arbeid.

Jeg vil også si; tusen tusen takk for god jobb hos administrasjonen. Det er få ansatte hos NDF, og de har klart å nå mange mål, og fullføre flere punkter i handlingsplanen. Imponerende!

På vegne av Norges Døveforbund ønsker vi alle en riktig gledelig jul og godt nytt år.