Oppdatering om tolkesaken og veikart


Hei!

I dag fungerer ikke tolkeområdet optimalt. Derfor har vi brukerorganisasjoner, Norges døveforbund, de to døvblinde organisasjonene og HLF, gått sammen i å utarbeide og levert inn til NAV «Veikart til en nasjonal tolketjeneste». «Veikartet» sin hensikt er at tolketjenestene skal bli organisert på en bedre måte slik at det skal bli enklere å få tolk, døgnet rundt, bedre tolkekvalitet osv.

Dette «Veikartet» ble leverte inn til NAV, og NAV har sin egen interne arbeidsgruppe som skal se nærmere på organiseringen av tolketjenestene. Det lå da fremme to ulike forslag som vi nå jobber videre med for å finne en måte å organisere som kan fungere. Vi har våre viktige saker vi vil ha med og arbeidsgruppen har sine saker de vil ha med. Så nå jobber vi videre med å finne en løsning.

Vårt mål er at vi brukere skal få tolk, lett tilgjengelig, god kvalitet, enkelt bestillingssystem osv. At det som har med tolk å gjøre skal fungere best mulig er målet vi jobber for hele tiden.

Vi vil takke alle sammen for deres tålmodighet i den tiden dette har tatt og den tiden det vil ta fremover.

Vi jobber med saken for at det skal bli bedre!