Høringsnotat fra NDF: Tidlig innsats og inkluderendefelleskap

NDF har sendt en høringsuttalelse for stortingsmelding «tidlig innsats og inkluderende fellesskap». Det er en melding om hvordan funksjonshemmede inkluderes i barnehage, skole og fritid. NDF har påpekt tre tiltak som må tas med:

  1. Styrke tegnspråkarena
  2. Bearbeide negative språkholdninger
  3. Tegnspråk er ikke spesialpedagogikk 

Les høringsnotatet i vedlegget under.